Standard Post with Image

เติมฝัน - ปันน้ำใจ เพื่อน้อง " ครั้งที่ 7

" เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ " จัดกิจกรรมในโครงการ "เติมฝัน - ปันน้ำใจ เพื่อน้อง " ครั้งที่ 7 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ไปสร้างความสุขที่ โรงเรียนวัดโคกสำโรง ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้ดำเนินการ ปรับปรุงห้องพยาบาล,ปรับปรุงอ่างน้ำอุปโภค และปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนหย่อมของทางโรงเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน การสอน ที่จำเป็น

Standard Post with Image

เติมฝัน ปันน้ำใจ ครั้งที่ 6 เพื่อน้อง

เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ พาน้องๆจากบ้านแห่งความหวังไปเที่ยวกันที่ Scenical world และ Bonanza เป็นเวลา 2 วัน เพื่อมอบความสุข และช่วงเวลาดีๆให้กับน้องๆ

Standard Post with Image

เปี่ยมสุข กลับบ้าน ปี 6

เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ ได้จัดทำโครงการเปี่ยมสุขกลับบ้าน อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยปีนี้เราเริ่มกลับไปปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และซ่อมแซมสาธารณูปโภค