Standard Post with Image

เติมฝัน ปันน้ำใจ ครั้งที่ 6 เพื่อน้อง

เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ พาน้องๆจากบ้านแห่งความหวังไปเที่ยวกันที่ Scenical world และ Bonanza เป็นเวลา 2 วัน เพื่อมอบความสุข และช่วงเวลาดีๆให้กับน้องๆ

Standard Post with Image

เปี่ยมสุข กลับบ้าน ปี 6

เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ ได้จัดทำโครงการเปี่ยมสุขกลับบ้าน อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยปีนี้เราเริ่มกลับไปปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และซ่อมแซมสาธารณูปโภค