บ้านเปี่ยมสุข

Warm and Quality neighborhood

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 60 โครงการ เน้นโครงการไปที่จังหวัดนนทบุรีมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมกว่า 35 ปี โดยออกแบบบนพื้นฐานตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยมีการปรับเปลี่ยนพัฒนานโยบายการบริหาร และการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยจุดขายที่ผู้อยู่อาศัยพึงพอใจสูงสุด ปัจจุบันมีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮาส์ และ อาคารพาณิชย์ ทั้งจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และ กรุงเทพ