กิจกรรมปี 2560

กิจกรรมปี 2559

กิจกรรมปี 2558

เปี่ยมสุข พาทำบุญครั้งที่ 3

4 กรกฏาคม 2558

"เปี่ยมสุข พาทำบุญ" ซึ่งได้จัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยในครั้งนี้ลูกบ้านเปี่ยมสุข ที่ได้ร่วมเดินทางไปทำบุญร่วมกัน ต่างก็ได้รับประสบการณ์ดีๆ...( อ่านต่อ )

เปี่ยมสุข กลับบ้าน ครั้งที่ 7

7 มิถุนายน 2558

เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ ได้จัดทำโครงการเปี่ยมสุขกลับบ้าน อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้เราเริ่มกลับไปปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และซ่อมแซมสาธารณูปโภค หมู่บ้าน...( อ่านต่อ )

แจกแล้ว แจกจริง Suzuki Swift

23 มกราคม 2558

สำหรับโปรโมชั่นซื้อบ้านแถมรถ และต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าเป็นอย่างสูง สำหรับความไว้วางใจเลือกโครงการบ้านเปี่ยมสุข รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์ ในการเริ่มต้น...( อ่านต่อ )

กิจกรรมปี 2557

เปี่ยมสุข"ล่องเรือไหว้พระอยุธยา มหามงคล"

15 มิถุนายน 2557

บริษัทเปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม เปี่ยมสุขพาทำบุญ "ล่องเรือไหว้พระอยุธยา มหามงคล" พาลูกบ้านของเปี่ยมสุขไปทำบุญไกลถึง...( อ่านต่อ )

เปี่ยมสุข มอบเงินให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนพญาไท

6 พฤกษภาคม 2557

นายปรีชา กุลไพศาลธรรม กรรมการผู้จัดการ “เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์” ได้นำเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จากการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ของ...( อ่านต่อ )

Come Back Home ครั้งที่ 4

22 มีนาคม 2557

เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ ได้จัดทำโครงการเปี่ยมสุขกลับบ้าน อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 โดยปีนี้เราเริ่มกลับไปปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และซ่อมแซมสาธารณูปโภค...( อ่านต่อ )

กิจกรรมปี 2556

เปี่ยมสุข ช่วยสมทบทุนบริจาคไม้เท้าขาว

8 พฤศจิกายน 2556

เปี่ยมสุขดีเวลลอปเม้นท์ช่วยสมทบทุนบริจาคไม้เท้าขาวเพื่อเด็กพิการทางสายตาแก่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่...( อ่านต่อ )

Come Back Home ครั้งที่ 3

12 ตุลาคม 2556

เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ ได้จัดทำโครงการเปี่ยมสุขกลับบ้าน อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยปีนี้เราเริ่มกลับไปปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และซ่อมแซมสาธารณูปโภค...( อ่านต่อ )

Come Back Home ครั้งที่ 2

3 สิงหาคม 2556

เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ ได้จัดทำโครงการเปี่ยมสุขกลับบ้าน อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยปีนี้เราเริ่มกลับไปปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และซ่อมแซมสาธารณูปโภค...( อ่านต่อ )

เปี่ยมสุข ทัวร์ยกลำ

22 มิถุนายน 2556

บริษัทเปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม เปี่ยมสุขทัวร์ยกลำ "ไหว้พระ 9 วัด มหามงคล" พาลูกบ้านของเปี่ยมสุขไปทำบุญบริเวณรอบ...( อ่านต่อ )

Come Back Home ครั้งที่ 1

15 มิถุนายน 2556

บริษัทเปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จัดทำโครงการเปี่ยมสุขกลับบ้านขึ้น โดยคณะผู้บริหาร คุณกิติพงษ์ กุลไพศาลธรรม คุณภูภกร กุลไพศาลธรรม...( อ่านต่อ )

“เปี่ยมด้วยบุญ สุขด้วยใจ”

7 มิถุนายน 2556

“เปี่ยมด้วยบุญ สุขด้วยใจ” ล่องเรือไหว้พระอยุธยามหามงคล เมื่อวันที่ 7 มิถุนาที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำบุญ ซึ่ง...( อ่านต่อ )

กิจกรรมปี 2555