เปี่ยมสุขมอบเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และ เตียงผู้ป่วย

19 มีนาคม 2557

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนมอบเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง และ เตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง กับ ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิง ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวนิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้าน AEC International ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี