เปี่ยมสุข มอบทุนการศึกษา แก่เด็กและครู ณ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม

17 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 17-20 ม.ค. 57 ที่ผ่านมา เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ ได้มีส่วนให้การสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรม "มอบทุนการศึกษานำพากำลังใจให้เด็กดีและครูดีประดับดอย" ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น 12 โรงเรียน พร้อมทั้งได้ร่วมหล่อพระพุทธรูปไว้บนยอดดอย เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของครูและนักเรียน นามว่า "พระพุทธมณีศรีอำไพ" หรือ "หลวงพ่อทันใจ" ณ โรงเรียน บ้านขุนแม่ตื่นน้อย