เปี่ยมสุขดีเวลลอปเม้นท์ช่วยสมทบทุนบริจาคไม้เท้าขาว

8 พฤศจิกายน 2556

เปี่ยมสุขดีเวลลอปเม้นท์ช่วยสมทบทุนบริจาคไม้เท้าขาวเพื่อเด็กพิการทางสายตาแก่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556