“เปี่ยมด้วยบุญ สุขด้วยใจ” ล่องเรือไหว้พระอยุธยามหามงคล

7 มิถุนายน 2556

“เปี่ยมด้วยบุญ สุขด้วยใจ” ล่องเรือไหว้พระอยุธยามหามงคล เมื่อวันที่ 7 มิถุนาที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำบุญ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนสืบไป