เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ มอบเงินบริจาค 20,000 บาท ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

6 พฤกษภาคม 2557

นายปรีชา กุลไพศาลธรรม กรรมการผู้จัดการ “เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์” ได้นำเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จากการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ของทางบริษัทฯ มอบให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุน และสมทบทุนในกิจกรรมต่างๆ ของทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ต่อไป