เปี่ยมสุข ดีเวลอปเมนท์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 ในนามกลุ่มบริษัท ในเครือเปี่ยมสุข

โดยคุณบัญชา กุลไพศาลธรรม

ผู้สร้างกลุ่มบริษัทในเครือเปี่ยมสุขให้มั่นคงแข็งแรง และส่งต่อความสำเร็จ สู่เจเนเรชั่นที่ 2 โดยมีผู้บริหารรุ่นใหม่ คือ

คุณกิติพงษ์ กุลไพศาลธรรม

คุณปรีชา กุลไพศาลธรรม

คุณภูภกร กุลไพศาลธรรม

ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 50 โครงการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมมูลค่าโครงการมากกว่า 10,000 ล้านบาท โดยมีการปรับเปลี่ยนพัฒนานโยบายการบริหาร และการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยจุดขายที่ผู้อยู่อาศัยพึงพอใจสูงสุด

VISION & MISSION

เปี่ยมสุข ดีเวลอปเมนท์ มุ่งมั่นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย เพื่อความเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหนึ่งขององค์กรขนาดเดียวกัน ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นเน้นการพัฒนาโครงการที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและบริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และความพึงพอใจสูงสุดของผู้อยู่อาศัย ภายใต้การบริหารงานที่มีมาตรฐานสากล ISO 9001 Version 2000 แบบครบวงจรในทุกขั้นตอนการพัฒนาโครงการ รวมถึงการบริการหลังการขายด้วยทีมงาน After Sales Service