เปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 ในนามกลุ่มบริษัท ในเครือเปี่ยมสุข

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 50 โครงการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมมูลค่าโครงการมากกว่า 10,000 ล้านบาท โดยมีการปรับเปลี่ยนพัฒนานโยบายการบริหาร และการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยจุดขายที่ผู้อยู่อาศัยพึงพอใจสูงสุด

ผู้ก่อตั้งบริษัท เปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

Mary Jane

คุณบัญชา กุลไพศาลธรรม

FOUNDER

ผู้สร้างกลุ่มบริษัทในเครือเปี่ยมสุข รุ่นที่ 2

John Doe

คุณกิติพงษ์ กุลไพศาลธรรม

CEO
Josh Thompson

คุณภูภกร กุลไพศาลธรรม

CEO
Mary Jane

คุณปรีชา กุลไพศาลธรรม

CEO

VISION & MISSION

"เปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ มุ่งมั่นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย เพื่อความเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหนึ่งขององค์กรขนาดเดียวกัน ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นเน้นการพัฒนาโครงการที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและบริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และความพึงพอใจสูงสุดของผู้อยู่อาศัย ภายใต้การบริหารงานที่มีมาตรฐานสากล ISO 9001 Version 2000 แบบครบวงจรในทุกขั้นตอนการพัฒนาโครงการ รวมถึงการบริการหลังการขายด้วยทีมงาน After Sales Service